Få innvandrere i toppstillinger

En ny undersøkelse viser at det kun er 2,3 % av landets kommuner som har toppledere med innvandrer bakgrunn.

En ny undersøkelse fra Kommunenes Sentralforbund (KS) viser at hele 97 prosent av landets kommuner har en toppledelse rensket for personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Toppledelsen vil si rådmann, kommunalsjef eller etatssjef. Bare 13 prosent har ikke-vestlige innvandrere som virksomhetsledere i for eksempel barnehager eller sykehjem.

Samtidig viser undersøkelsen at nesten samtlige kommuner sier at manglende norskkunnskaper er av stor betydning for at de ikke har rekruttert flere personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i lederstillinger. En like viktig grunn er manglende faglige kvalifikasjoner hos søkeren, skriver Aftenposten.

Nesten samtlige kommuner tilbakeviser i undersøkelsen at innvandrerbakgrunn i seg selv er grunnen til at de ikke rekrutterer flere ikke-vestlige innvandrere.

KS samler i disse dager innvandrere til et program som skal sørge for at flere kommuner ansetter ledere med innvandrerbakgrunn. 28 personer er rekruttert. Rekrutteringen har skjedd ved at KS har sendt brev til rådmenn og personalsjefer som igjen har foreslått kandidater med innvandrerbakgrunn som de mener bør stimuleres ekstra til å søke avansement og sjefsstillinger i kommunene.

De utvalgte inngår i et kandidatnettverk som skal samles flere ganger i regi av KS. 21 kommuner er representert, de fleste i østlandsområdet eller fra storbyer ellers i landet.

Lederprogram
44 innvandrere har deltatt på kurs hos Vox lederrekrutteringsprogram for å få en lederstilling. Ingen av deltakerne ble lovd at de fikk toppstilling etter kurset. Målet for programmet er først og fremst å gjøre dem attraktive til slike stillinger.

Bare 10 % av dem som gjennomførte kurset, fått lederjobb i bedriften de jobber i.

Kvotering
Regjeringen vil iverksette et toårig forsøk med moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn i inntil 12 virksomheter i statsforvaltningen. Forsøket vil starte opp tidlig i 2008. Moderat kvotering innebærer at en ved like eller tilnærmet like kvalifikasjoner velger en kandidat med innvandrerbakgrunn.

Forsøksvirksomhetene vil få lederopplæring. Kvoteringsordningen skal også evalueres for å se effekter på rekrutteringsatferd i forsøksvirksomhetene, i følge Arbeids -og inkluderingsdepartementet.