– Viktig å få anerkjennelse

0Shares

Fredag 16. november ble Radio Latinamerika og ansvarlig redaktør Hans Dahle overgitt OXLO-prisen for sin innsats for å gjøre Oslo til en romsligere by. Under takketalen var Dahle svært glad, men også ydmyk. Han mente prisen var med på å legitimere byens minoritetsmedier.

Foto: Claudio Castello

– Vi har virkelig fått en vitamininnsprøytning for vårt videre arbeide, og det er helt klart at vi er kjempemotiverte til å fortsette i lang tid fremover, sa han til Utrop.

Stasjonen har kringkastet i litt over 20 år til flere av Oslos språklige minoriteter. I løpet av disse har Dahle opplevd mange tilbakeslag, særlig når det gjelder økonomien. Stolt kunne har derfor motta sjekken på 50.000 kroner fra ordfører Fabian Stang.

– Radio Latinamerika er historiske i den forstand at vi er den første radiokanalen som mottar OXLO-prisen overhodet, enten vi er et medium for majoritetsbefolkningen eller for minoritetene i byen, hevdet han.

Stang: gjort en ganske bra jobb

Hans Dahle ville også benytte anledningen til å appellere ordføreren og andre lokalpolitikere til å fortsette eller gi økt støtte til flerspråklige medier i Oslo.

– I dag har vi kun et ca. titalls medier og publikasjoner for de 30% av Oslos befolkning som har annen bakgrunn enn etnisk norsk. Vi takker for anerkjennelsen fra det offentlige men vi trenger stadig flere kanaler, ja rett og slett flere som kan representere oss, avrundet han.

Utrop lyktes å få tak i ordfører Stang for en kjapp kommentar. Den fersk nyvalgte Stang var klar og konsis i sin mening på hvorfor Radio Latinmerika ble valgt ut.

– Stasjonen har gjort en veldig god innsats, en bra jobb og nådd frem til folk, sa han til Utrop Nett.