Synkende arbeidsledighet blant innvandrere

0Shares

Men blant innvandrere fra Afrika er arbeidsledigheten så høy som 12,6 % mens i befolkningen generelt er arbeidsledigheten 1,7 %.

11 370 innvandrere var registrert ledige i 3. kvartal i år. Dette var 2 700 færre enn samme kvartal i fjor. På den annen side ser vi en viss økning i antall deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak blant innvandrere i samme periode, fra 2 359 til 2 893, med andre ord en vekst på 534 deltakere.

– Den relative nedgangen i ledigheten er mye den samme også i befolkningen for øvrig. Vi ser dermed ingen tilnærming til majoritetsbefolkningen til tross for det synkende nivået blant innvandrerne. Fortsatt har denne gruppen en registrert arbeidsledighet som er tre ganger så høy. Noe av denne nivåforskjellen skyldes at innvandrere er en gruppe med relativt mange nykommere på arbeidsmarkedet, slik at andelen arbeidstakere i arbeidsstyrken blir lavere enn i befolkningen for øvrig. Dette gjelder også i perioder med lav ledighet så lenge vi har en innvandring av et visst omfang, i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB).