Riksadvokaten henlegger Obiora-saken

Riksadvokaten har henlagt saken mot politimennene etter at Eugene Obiora døde under en pågripelse i fjor høst.

– Henleggelsen er en skam for norsk rettsvesen.Det er pinlig at det skal være lov til å drepe folk uten at det får noen som helst konsekvenser for overgriperne. Jeg oppfordrer folk til å rase og demonstrere mot henleggelsen av Obiora-saken og hvordan folk blir behandlet, sier Elling Borgersrud i Samvirkelaget.

Elling Borgersud og resten av bandet Samvirkelaget laget sangen «Stopp volden» etter at Eugene Obiora døde etter en pågripelse på et sosialkontor i Trondheim i september i fjor.

– Jeg har en mistillit til at Spesialenheten for politisaker skal være den institusjonen som etterforsker politivoldsaker. Det betyr at politiet etterforsker seg selv og frifinner seg selv. Vi vil ha rettssak, sier Borgersrud.

Leder for Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD), Akhenaton de Leon, mener Riksadvokatens avgjørelse er «en skandale».

Spesialenheten for politisaker åpnet etterforskning mot de fire politifolkene involvert i pågripelsen samme dag. Sjefen for Spesialenheten, Jan Egil Presthus, konkluderte 4. mai i år med å henlegge saken etter bevisets stilling for tre av tjenestemennene.

Etter Spesialenhetens henleggelse av Obiora-saken, påkjærte bistandsadvokat Abid Q. Raja vedtaket til Riksadvokaten på vegne av Obioras familie.

28. juni besluttet Riksadvokaten at Spesialenheten skulle gjøre ytterligere etterforskning i saken. Riksadvokaten har nå brukt ca. tre måneder på å gjennomgå saken, og fredag kom henleggelsen.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch konkluderer med at det ikke er «tilstrekkelig bevisgrunnlag for å konstatere at maktbruken under pågripelsen, verken i de enkelte ledd eller samlet, var ulovlig i straffelovens forstand.»

Riksadvokaten åpner ikke for å ta opp saken i rettsal
Riksadvokaten er den øverste juridiske embetsmannen i regjering og er påtalemyndighetens daglige leder. Det betyr at rikadvokaten er den personen som kan reise tiltale, og dermed åpne for at saken kommer opp i retten. I såfall ville en dommer kunne høre vitneutsagnene direkte og gjøre nødvendige avveininger. Riksadvokaten har i denne saken avgjort at det ikke finnes bevisgrunnlag for å reise tiltale. Dette har han basert på det skriftlige dokumentet til Spesialenheten og Raja. Riksadvokaten har heller ikke funnet grunnlag for foretaksstraff mot Politihøgskolen, Politidirektoratet eller Sør-Trøndelag politidistrikt.

Obiora-familiens bistandsadvokat mener Riksadvokaten burde ha tatt ut tiltale mot politimennene og latt domstolene avgjøre om de hadde gjort noe straffbart, eller ikke.

Raja sier han forstår at politiet kan bli nødt til å bruke makt ved en pågripelse, men mener maktbruken i Obiora-saken overskred alle fornuftige rammer og at påtalemakten nå har sviktet.

– Det oppstilles ett sett med strafferettsnormer for mennesker ellers, og et eget system for politifolk, hvor polititjenestemenn kan slippe unna med å stå til ansvar for sine utilbørlige handlinger, skriver Raja i en pressemelding.

-Vi registrerer imidlertid en selektiv bruk av prinsipiell argumentasjon i sakene hvor personer har mistet livet, legger advokaten til.

Etterforsket av politikollega
TV2 meldte i fjor at spesialetterforskeren som hadde ansvar for avhørene tidligere var kollega med de fire mistenkte. De fem skal ha jobbet sammen ved Trondheim politistasjon inntil for ett år siden.

Raja beskylder Spesialenheten for å ha gitt politifolkene spesialbehandling.

– Spesialenhetens vedtak bærer preg av selektiv vektlegging av noen vitner mer enn andre. Vi tror allmennheten vil ha vanskeligheter med å slå seg til ro med at kollegaer renvaskes ubetinget, sa advokaten.

Politimann tidligere anklaget for rasisme
I et støtteskriv til Riksadvokaten har Raja vist til at politiet to ganger tok halsgrep på norsknigerianeren, en gang inne i Sentrum servicekontor og en gang utenfor. Det er i forbindelse med dette andre kvelertaket at advokaten krever tiltale for forsettlig drap.

Politimannen som foretok kvelertaket utenfor kontoret er samme politimann som tidligere var anklaget for kvelertak på den afrikansk kvinne Sophia Baidoo. Politimannen fikk et forelegg for å ha kalt Baidoo «svarte faen», men mannen ble i Trondheim byrett frikjent.

Denne hendelsen er ikke tatt høyde for i rikadvokatens avveining. Heller ikke rasisme er nevnt med et eneset ord.

Justisminister nekter uavhengig gransking
Justisminister Knut Storberget (AP) sa til NRK  i mai at det er uaktuelt med en uavhengig gransking av Obiora-saken.

Sivilt søksmål
Familien til Obiora har besluttet å gå til sivilt søksmål mot politifolkene som pågrep ham.

Ifølge advokaten skal Obioras 13 år gamle sønn reise til Nigeria i disse dager, og det er han som må informere resten av familien om henleggelsen.

«Jeg skulle ønske det var riksadvokaten selv som måtte meddelt denne nyheten til Obiroas storfamilie i Nigeria, og ikke Obioras 13 år gamle sønn», skriver Abid Q. Raja.