Antall katolikker øker

I dag antas det å være rundt 200 000 katolikker i Norge. Antallet har firedoblet seg etter utvidelsen av EU i 2004, og de katolske kirkene fylles nå til randen.

Arbeidsinnvandring fra Øst-Europa er hovedårsak til at det finnes så mange katolikker i Oslo-menigheten i dag. En andel som biskopen Eidsvig finner vanskelig å betjene.

Vi har utvidet den polske sjelesorgen med sju prester i bispedømmet. I St. Olav menighet i Oslo har vi nå fire messer hver søndag på polsk. Likevel er kapasiteten for liten, sier Eidsvig til avisen Vårt Land.

Står ute på trappene
I disse dager merker den katolske kirke økningen av troende. Under messer på søndager står en betydelig del ute på trappene, fordi kirken er fylt til randen. Nå planlegger den katolske  kirken å bygge ytterligere 10 ekstra kirker for å kunne klare å huse alle troende. Utbyggingen skal først og fremst skje i Sør-Norge, i byer som Oslo, Jessheim, Sandefjord, Kragerø, Porsgrunn, Sandnes, Odda, Bergen og Førde.

Fikk avslag
Oslo katolske bispedømme har tidligere søkt om ekstra tilskudd på 30 millioner men fikk avslag. Nå håper den katolske kirken at staten kan hjelpe økonomisk. Stasråd Bjarne Håkon Hanssen har uttrykt sin takknemlighet for jobben den katolske kirkem i Oslo gjør med integrering av nye innvandrere som søker seg til kirken, men kan allikevel ikke love noen form for støtte, fordi statsstøtte til trossamfunn kommer fra Kultur- og Kirkedepartement.

     –Vi må se på tilskuddsordningene våre. Den katolske kirke gjør arbeid på vegne av oss. Dette er en ny måte å forstå hvilken betydning kirken har for bestemte grupper, sier Hanssen til Dagsavisen.