– Homoadopsjons-sak kunne ha felt Hjermann

Den politiske ledelsen i Barne- og likestillingsdepartementet under ansettelsen av Ida Hjort Kraby bestod av statssekretær Kjell Erik Øie og den avgåtte statsråden Manuela Ramin-Osmundsen. Øie som selv er homofil er en forkjemper for homofiles rettigheter. Øie var statssekretær også under tidligere statstråd Karita Bekkemellem. Begge har kjempet for å legge fram en kjønnsnøytral ekteskapslov som egentlig skulle legges fram på fredag.

Hjermann kritiserte tidligere homofiles rett til å adoptere, med bakgrunn i at et slikt politisk vedtak kunne forhindre at barn fikk komme til Norge. Utspillet skapte stor oppstandelse, og barneombudet snudde senere i saken.

– Det politiske grunnlaget for å bytte ut Hjermann kunne ha vært hans holdning til homofil-adopsjon, sier en kilde som Utrop har snakket med.

Barne- og likestillingsdepartementet vurderte habiliteten til Osmundsen ved ansettelse av Kraby, og konkluderte med at det var greit at Ramin-Osmundsen ikke erklærte seg inhabil.

Kilden Utrop snakket med påpeker videre at den politiske ledelsen har støttet bytting av ombudet og at det er unaturlig om hun ikke hadde rådført seg med andre i ledelsen om saken.