– Ap tar ikke minoriteter på alvor

0Shares

Regjeringen og Arbeiderpartiet tar ikke ansvar når det gjelder minoritetspolitikk, i følge Gilani, som tirsdag meldte seg ut av partiet. Han sier han har fått kjeft etter forslaget om innvandrerregnskap, siden han på forhånd ikke konfererte med ledelsen om saken.

Hvordan vil du kommentere din utmelding?
–  For meg er det vanskelig å være medlem i et parti som verken tar innvandringspolitikk eller innvandrerpolitikere på alvor. Under Stoltenberg-regjeringen har arbeidsledigheten blant flerkulturelle økt fra tre til fem prosent, og vi har også fått en økning i selvmordsraten hos etniske minoriteter. Jeg kan ikke være en del av et regjeringsparti som ikke tar ansvar når det gjelder vår livskvalitet og i tillegg mistenkeliggjør politikere som har annen bakgrunn enn etnisk norsk.

–  Hvordan har denne perioden vært for deg personlig?
– Etter valget har det selvsagt vært tøft, men heldigvis har påstandene om valgfusk vist seg å ikke ha noe hold. For meg har det faktisk vært verre å være vitne til Aps uspiselige arroganse, og hvordan en “divide and rule”-taktikk er en viktig del av alle sider ved partiets politikk. Jeg har også vært med på dette.

–  Hva slags behandling har du følt fra APs side?
–  Jeg har ikke noe behov for spesialbehandling. Jeg vil bare at Ap skal være et parti basert på solidaritet, noe som jeg mener er helt fraværende for tiden. Partiet er nødt til å fornye seg, følge med på utviklingen i Norge og ta opp viktige samfunnsdebatter istedenfor å kontrollere hva hvert enkeltmedlem gjør.

Er det noe du ville ha gjort annerledes under denne prosessen?
– Selv mener jeg ikke det. Jeg har prøvd å være aktiv, være med i utvalg, kontakte folk høyere i partihierarkiet og redegjøre for de sakene jeg mener er viktige. Fokuset synes jeg bør være på Aps vingling og usedvanlige dobbeltmoral i viktige problemstillinger, som jeg mener i stor grad har bidratt til at jeg har valgt å trekke meg.

Foto: Henrik Kreilisheim

Som et eksempel på dobbelmoral siterer Gilani sitt eget forslag om å lage et innvandrerregnskap.

–  Internt fikk jeg mye ros fra andre representanter, som syntes det var en god idé. Eksternt har partiledelsen gått ut mot forslaget og folk som vil gå videre på dette kan i verste fall risikere ekskludering. I det hele tatt legger Ap opp til lav takhøyde og lite aksept for kritikk, noe som jeg mener kan føre til internt opprør, sier Gilani til Utrop.

– Kjenner ikke til det
Fylkessekretær til Ap i Buskerud, Håvard Fossbakken, sier til Utrop at partiet ikke kjenner seg igjen i Yousuf Gilanis påstander.

– Dette er noe som vi ikke kjenner til. Jeg opplever at vi har et romslig miljø for diskusjon og uenighet. Vi har mange heftige diskusjoner i partiet. Men det er også slik at når et vedtak er tatt, så står vi samlet om det, sier Fossbakken til Utrop.

Fossbakken mener at Ap forkastet forslaget om innvandrerregnskap på grunn av at partiet anser det som diskriminerende.

– Jeg har ikke opplevd noen forskjell mellom det som ble sagt internt i partiet og det vi har sagt offentlig. Vi har alltid stått i mot dette forslaget fordi vi mener at det er diskriminerende. Vi lager ikke regnskap for etniske nordmenn, heller ikke bør det gjøres for innvandrerne, som ikke er en homogen gruppe, sier Fossbakken.

I tillegg mener fylkessekretæren at påstandene om økende arbeidsledighet blant innvandrerne under Jens Stoltenbergs regjeringen er uriktige.

– Ifølge statistikk fra Statistisk sentralbyrå har vi i dag den laveste ledigheten blant innvandrerne på 18 år. Etter disse kildene jeg har så kan jeg ikke forstå at dette er riktig, sier Fossbakken.