– For få meddommere med minoritetsbakgrunn

0Shares
Latest posts by Thu Strande (see all)

– Med samme språk- og landbakgrunn som den tiltalte kan meddommerne både forstå språk- og kulturproblemene, og selv kunne kontrollere tolkefeil og fange opp nyanser. Jeg synes det skal være like mange med minoritetsbakgrunn representert som det er i folketallet, sier Raja til Adresseavisen.

Advokaten mener at rettsapparatet spesielt trenger folk fra asiatiske og afrikanske land.

Må delta
Francis Chagula er opprinnelig fra Tanzania, og sitter i Trondheim bystyre. Han
er selv meddommer, og sier til avisen at informasjonskampanjer rettet mot innvandrere kan være et skritt i riktig retning for å sikre rettferdighet for tiltalte med minoritetsbakgrunn. Chagula påpeker at det også må stilles krav til innvandrere, og utfordrer dem til å selv søke etter informasjon og delta i samfunnet.