Nytt senter for innvandrere

0Shares

I løpet av året skal bydelens planer om å ha et felles lokal for flyktning- og innvandrertjenestene bli en realitet. Lederen i Senteret for flyktninger og innvandrere, Mette Bjørlo, som i tillegg er kontaktansvarlig for kvalifiseringstiltaket Mosaikk, ser frem til at de to kontorene som ligger spredt henholdsvis på Grønland og Helsfyr, vil bli slått sammen.

Introduksjon og kvalifisering
Senter for flyktninger og innvandrere i bydel Gamle Oslo jobber med bosetting av flyktninger etter avtale med IMDi, Introduksjonsprogram for nyankomne og kvalifiseringstiltakene Alfa-Mikks og Mosaikk. Senterets virke startet som prosjekter og har etter hvert blitt permanente tiltak.

Kvalifiseringstiltaket Mosaikk så dagens lys i 1998. Intensjonen var å lage et heldagstilbud for de nyankomne flyktningene som kom til bydelen, som ellers uten tilbudet ville hatt en mye mer passiv hverdag uten oppfølging.

Stor pågang
– Vi skal fortsette som vanlig framover sammen med Voksenopplæringen siden vi merker at det ennå er stor pågang og interesse fra mange samarbeidsparter, både når det gjelder Mosaikk og resten av arbeidet vårt, forteller Bjørlo til Utrop.

Omorganiseringen i kjølvannet av bydelsreformen i 2004 opplevde hun som grei, da to bydeler slo seg sammen til å bli nåværende Gamle Oslo. Både senteret og Mosaikk fikk sine faste rammer og arbeidsområder, som de frem til nå har rettet seg etter.

Skal bli selvstendige
Hovedmålsetningen har alltid vært integreringen av flyktninger i det norske samfunnet ved ansvarliggjøring, selvstendiggjøring og forberedelse til samfunnsdeltakelse. Fremste målgruppe er nyankomne flyktninger med en botid i Norge på 1-5 år, som har status som arbeidsledige sosialhjelpsmottakere i Bydel Gamle Oslo, men ved ledige plasser kan også folk fra øvrige kategorier vurderes.

– Tiltaket er skreddersydd for introduksjonsprogrammet og gjelder for personer som bor i bydelen som enten har introduksjonsprogram eller er sosialhjelpmottakere, forteller hun.

På spørsmål fra Utrop om det eventuelt har vært driftproblemer i noen av enhetene hvor hun er ansvarlig, svarer hun at man heldigvis har sluppet å tenke på eventuelle økonomiske problemer.

– Jeg husker selv oppstarten av Mosaikk. Når jeg tenker tilbake husker jeg at det var ganske krevende å ikke vite om vi kunne fortsette fra år til år fordi vi var avhengige av prosjektmidler.

– Samler alle under samme tak
Kursleder ved Mosaikk, Elisabeth Rødland, sier seg også positiv til mulighetene som sammenslåingen bringer med seg. Hun mener det er viktig å samle alle klassene under samme tak:

– For oss som er kursledere er dette viktig, for nå får vi samlet alle elevene som er på samme faglige nivå, understreker hun.

Ingen kommentar
Utrop har også vært i kontakt med to medlemmer i Gamle Oslo bydelsutvalg, hvor begge er av flerkulturell bakgrunn. Ingen av disse ville kommentere saken, da de ikke kjenner tiltakene og planene godt nok.