Tør ikke snakke om tvangsekteskap

Kamil Ahmed er leder i IKAF, og skulle gjerne sett at de hadde noen ofre for tvangsekteskap med på konferansen.

– Vi hadde en avtale med et par ofre for tvangsekteskap, men av sikkerhetsmessige årsaker trakk de seg, sier Ahmed.

Savnet å høre fra ofrene
Vincent E. Baugh, som jobber som konsulent i et medieselskap og er engasjert i arbeidet med å bekjempe tvangsekteskap, hadde tatt turen til Håndverkeren kurs- og konferansesenter.

– Jeg skulle ønske at vi kunne ha hørt mer fra ofrene. Altså de som har blitt utsatt for tvangsekteskap, sier Baugh.

Ikke bare i muslimske land
Betzy Kawamura er fra Japan, og var en av fjorårets innledere. I år stilte hun også opp, men denne gangen som deltaker. Hun sier hun er godt fornøyd med konferansen.

– Jeg synes det er forferdelig med tvangsekteskap. Det er viktig at det blir satt søkelys på dette, sier Kawamura. Hun sier også at tvangsekteskap ikke bare er et fenomen i muslimske land, men at det også finnes i Japan, men da blir det ofte kalt «arrangert ekteskap».

Fokusere på lover og menneskerettighetene
Hilde M. Knotten, som jobber i samlivs- og likestillingsavdelingen i Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), la frem regjeringens handlingsplanen mot tvangsekteskap fra 2008 – 2011. Terje Bjøranger var også en av innlederne på konferansen, og leder kompetanseteamet mot tvangsekteskap og annen æresrelatert vold,  tilknyttet  IMDi.

Han la blant annet vekt på at for å forhindre tvangsekteskap, er det viktig å rette fokus på norske lover og menneskerettighetene. Samtidig presiserte han også at tvangsekteskap ikke nødvendigvis gjelder en viss aldersgruppe, selv om de fleste er mellom 14 og 20 år. Bjøranger fortalte blant annet at han visste om saker der 9-åringer og 64-åringer hadde blitt utsatt for tvangsekteskap.

Lederen i IKAF kommenterer innleggene slik overfor Utrop: – For å få bukt med tvangsekteskap, er det svært viktig at det offentlige får god kunnskap om problemet, slik at dette kan bli fanget opp så raskt som mulig.