Bidrar til økt arbeidskraft

0Shares
Victoria Uwonkunda
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

 I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) gikk befolkningen i 168 kommuner ned i 2007. Antallet kommuner med negativ befolkningsvekst hadde vært høyere, hadde det ikke vært for innvandringen til kommunene. 

– Mange av de flyktningene vi har mottatt her i kommunen har lyst og ønske om å jobbe. De fleste tar nå videreutdanning for å kunne komme seg i arbeid, sier Salih Koshnaw, tjenesteleder i innvandrertjenesten i Etnedal kommune i Oppland.

Hadde slitt kraftig
Helge Brunborg, forsker i SSB sier til Norgesglasset på NRK at enkelte av de norske kommunene, spesielt de han betegner som utkantskommuner, hadde slitt kraftig uten innvandring.

– Blant de kommunene som har nedgang, opplever nesten alle en mindre nedgang enn de ville gjort uten innvandrere, sier Brunborg til Norgesglasset.

– Her har de innvandrere vi har, integrert seg i samfunnet på mange forskjellige måter. De er med i kor, deltar i idrettsarrangementer osv, sier Koshnaw

– De ønsker å fortsette å bo her i kommunen, avslutter han.