Hver femte innvandrer opplever diskriminering

En MMI-undersøkelse viser at tyve prosent av de spurte ikke-vestlige innvandrerne har opplevd å bli diskriminert, skriver Bergens Tidende. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

– Det er oppsiktsvekkende at én av fem opplever at de er forskjellsbehandlet, sier IMDi-direktør Osmund Kaldheim.

Personer med mørk hudfarge, hår og utseende som signaliserer at de ikke er fra Norden, er særlig utsatt for diskriminering. Hele 60 prosent av innvandrere fra Afrika svarer at de er blitt diskriminert.

I undersøkelsen oppgir en femdel at diskrimineringen har skjedd i forbindelse med offentlig transport. I underkant av 18 prosent oppgir at det har skjedd i offentlig rom. I overkant av 15 prosent sier diskriminering har skjedd på utesteder.