Dilemmaer i dialogen – UNESCO-kommisjonen og Mangfoldsåret arrangerer Vårkonferanse 21.mai

DILEMMAER I DIALOGEN
Utfordringer for demokrati og deltakelse i Norge

På FNs Verdensdag for kulturelt mangfold stiller vi spørsmålene: Kan mangfold være ubehagelig – både for majoritet og minoritet? Hva skjer med demokratiet hvis frykt blir en del av hverdagen?

Hva skjer når det skapes parallelle samfunn hvor vi ikke lenger trenger å leve fysisk
og mentalt på samme sted? Hva gjør dette med viljen til å delta i samfunnet rundt oss?

Påmelding til [email protected]  innen 14.mai 2008.
Se vedlegg eller www.unesco.no for mer detaljert program.
Spørsmål kan rettes til Den norske UNESCO-kommisjonen, Tlf 22 24 75 31.