Innvandrere betalte 14 milliarder

– Det er det siste året det er utgitt tall for, men innvandrerne har helt sikkert betalt enda flere milliarder hvert år etter det – det er flere innvandrere, flere er i arbeid og skattegrunnlaget har økt for alle, skriver Nina Dessau, styreleder, Global Migrants for Climate Action.

Det burde egentlig ikke komme som en overraskelse. Når innvandrerne utgjør nesten åtte prosent av arbeidsstyrken i Norge, sier det seg selv av de ikke bare utgjør en helt uunnværlig del av landets økonomi, de betaler også mye skatt, skriver hun videre.

Les hele debatten i Dagbladet.