Polakker den største innvandrergruppen

Personer med landbakgrunn fra Polen er nå den største innvandrergruppen med 32 100 personer. Deretter kommer Pakistan med 29 100, Sverige med 26 200 og Irak med 22 900. Veksten i den polske innvandrerbefolkningen var i løpet av 2007 på 13 200 personer. Det er en nesten dobbelt så stor økning som i 2006, da det ble 7 000 flere personer med polsk bakgrunn.

Dette vier ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Flertallet i innvandrerbefolkningen kommer fra ikke-vestlige land, kun én av fire har bakgrunn fra vestlige land. Ikke-vestlige innvandrere utgjør 7,3 prosent av folketallet i Norge, og vestlige 2,4 prosent.

Innvandrerbefolkningens geografiske fordeling
Det bor personer med innvandrerbakgrunn i alle landets kommuner. Høyest andel innvandrere er det i Oslo, hvor 25 prosent av innbyggerne tilhører innvandrerbefolkningen. Det er også Oslo som har flest ikke-vestlige innvandrere som andel av det totale folketallet (21 prosent) fulgt av Drammen med 17, Lørenskog med 14, Skedsmo med 13 og Askim med 12 prosent. Kommunene Beiarn i Nordland og Osen i Sør-Trøndelag er de eneste uten ikke-vestlige innvandrere.

Nær halvparten (43 prosent) av innvandrerbefolkningen bor i Oslo og Akershus, mens under 5 prosent bor i Nord-Norge. Av tilveksten i 2007 kom 15 000 i Oslo og Akershus, mens 10 000 kom til Hordaland og Rogaland