83% vil finne ektefelle i Norge

Pakistanske ungdom i Norge, vil i hovedsak finne sin partner her i landet. Et flertall kvinnene mener dette i følge en spørreundersøkelse som ble gjennomført av nettstedet x-plosiv.no.

Spørsmålene gikk ut på hvem man ønsket å gifte seg med, en fra opprinnelseslandet eller en bosatt i Norge. Hele 83% var ikke i tvil, de ønsker å finne en ektefelle i Norge. Av de som besvarte undersøkelsen var 62% kvinner og 38% menn.

Blant gutta var det en noe lavere andel som ønsket seg en norsk ektefelle. 66% ønsket å gifte seg med en fra Norge, det være seg norsk jente eller jente med pakistansk opprinnelse.

Annerledes i praksis?
Også de som allerede er gift har svart på undersøkelsen. 60% av de som besvarte har hentet sin ektefelle fra Pakistan. Resterende har funnet sine partnere i Norge, i følge x-plosiv.no.