Flerkulturell festival vokser

Anthoni T. Backe
Latest posts by Anthoni T. Backe (see all)

En mann i syrisk nasjonaldrakt står og tar imot folk i døra. Lukten av mat fra hele fra Asia, Afrika, Sør Amerika og Øst Europa slår imot oss idet vi går inn. Oppe finnes stand og utstillinger som viser frem ulike land og kulturer. Og en liten scene hvor kveldens hovedaktiviteter skal foregå.

Delte meninger
Janette Sporsheim er koordinator for Fargerikt Kaos.
– Vi mottar ikke statlig støtte til arrangementet. Larvik kommune bidrar med hjelp i form av koordinering og lokaler. Men slik det er i dag er ikke arrangementet et eget punkt på budsjettet, men tilføres midler over andre budsjett.

Hovedsaklig er arrangementet basert på frivillig innsats – Over femti frivillige med lokal forankring, men med bakgrunn fra en rekke ulike land, bistår med planlegging, underholdning, matlaging med mer.

Når det er sagt bidrar Fagforbundet økonomisk. I tillegg til å bistå med noe hjelp til planlegging og gjennomføring.

Bente Møller er koordinator for Mangfoldsåret.
– Hvorfor gis det ikke statlige tilskudd til arrangement som Fargerikt Kaos?
– Vi har ingen ekstraordinære midler til det. Det er meningen at slike arrangement skal bli et naturlig del av ethvert kulturprogram, sier hun.

Halstein Bast (V), er leder for kultur og oppvekstkomiteen i Larvik.
– Det er positivt at festivalen springer ut fra et lokalt engasjement som skaper glede. Hvis staten var med på å finansiere arrangementet kunne det medført at noen ville oppleve det som ‘pålagt’ fra staten.

Janette Sporsheim forteller på sin side til Utrop at det er klart at statlig tilskudd hadde blitt ønsket velkommen, men slik saken står nå står Fargerikt Kaos på egne ben.

– Det første året vi arrangerte Fargerikt Kaos gikk det sånn passelig bra. Andre året begynte ting å falle på plass, og i år har ting tatt helt av: Publikum strømmer til og vi får flotte tilbakemeldinger, de som opptrer blir stadig dyktigere – og stoltheten og gleden ved å vise frem sin kulturbakgrunn er til å ta og føle på.

Generasjonsskifte
Bente Møller sier til Utrop at ledelsen i Norges kulturinstitusjoner er ”melkehvitt”, og at det må et generasjonsskifte til for at kulturinstitusjonene skal få kunnskap og åpenhet nok til virkelig å kunne verdsette kulturene de etniske minoritetene har med seg til landet.

Thor Heyerdahls ånd
Mangfoldsåret profilerer seg på mange vis på en allerede eksisterende tradisjon skapt og videreforedlet av Larvik kommune og en rekke ildsjeler og frivillige.

Larvik er som kjent Thor Heyerdahls by. Heyerdahl la vekt på at han ‘ ikke kjente grenser’ – Grenser var noe som kun fantes i folks tanker. Og Larviks befolkning følger i høyeste grad opp dette utsagnet gjennom Fargerikt Kaos – Tross begrensede midler.

Publikum lar seg underholde av blant annet stokkedans fra Filippinene, arabisk magedans, tradisjonell livemusikk og dans fra Sudan, og forførende brasilianske rytmer, i tillegg til raske innføringer i flere lands geografi og historie.

Larvik koker altså på mange vis suppe på en spiker. Men ‘Wow’ for en smakfull suppe det allikevel har blitt!