600 barn forsvunnet

Siden 2000 har over 600 enslige, mindreårige barn forsvunnet fra asylmottak. Justisministeren, politiet og UDI tar selvkritikk for ikke å ha tatt problemet på alvor.

Justisminister Knut Storberget legger seg flat for kritikken fra en arbeidsgruppe ledet av Justisdepartementet, melder Aftenposten. Gruppen la i går frem en rapport om mindreårige som forsvinner fra mottak.

Rapporten og nye tiltak ble lagt frem av justisministeren, statsekretær Libe Rieber-Mohn i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og statssekretær Kjell Erik Øye i Barne og likestillingsdepartementet. Man frykter at noen av barna kan ha blitt solgt og utnyttet i prostitusjon og tvangsarbeid.

51 asylbarn forsvant i perioden 2005 og 2007. 37 av dem er fortsatt savnet, hvor 11 fryktes utsatt for menneskehandel.

Alarmen gikk i 2005 da to kinesiske gutter på 12 og 15 år forsvant fra et asylmottak i Østfold. De er aldri kommet til rette.

Konklusjonen er at politiet, barnevernet og utlendingsmyndighetene må samarbeide bedre. Riksadvokaten vil ifølge Storberget innskjerpe direktivene i rundskrivet om savnede personer og etterforskning i saker hvor enslige barn forsvinner fra mottakene. 

Justisministeren berømmer spesielt Redd Barnas ungdomsgruppe Press for omtrent daglig å ha minnet departementet om alvoret i situasjonen.