Lokal pengestøtte mot omskjæring

0Shares

Nøtterøy kommune får 37.000 kroner til forebygging av kvinnelig kjønnslemlestelse fra og med neste høst. Kommunen har søkt fylkesmannen om pengene, skriver NRK.

Midlene kommunen har fått tildelt skal i første rekke gå til samtalegrupper for foreldre av døtre som er under tre år gamle, og fra områder hvor omskjæring praktiseres. Kommunen vil også gi generell muntlig og skriftlig informasjon på helsestasjonen for barn.

Helsesøster i kommunen Ida Grotle sier kommunen nå må heve kompetansen sin om tematikken, og ber personer som lever med problematikken på Nøtterøy om å gå i dialog med kommunen.

– Først må vi heve kompetansen vår. Så ønsker vi å få til et tverrfaglig samarbeid med flyktningtjenesten og barnevernet, sier hun til NRK.