Reagerer på beskyldninger

Ordfører Kjell Konterud (Ap) tar avstand fra beskyldningene som kom i et brev som ble sendt til UDI av en samlet opposisjon i Våler kommunestyre, og reagerer på språkbruken, melder Klassekampen.

Ordføreren har vært en markert motstander av asylmottaket som nå er opprettet på området til den tidligere militærleiren Haslemoen. Han sier at kommunen har blitt overkjørt av UDI i saken, og at direktoratet ikke har tatt hensyn til kommunens innvendinger mot opprettelsen av et mottak.

Opposisjonspolitikerne fra Frp til SV har på sin side vært svært kritiske til ordførerens behandling av saken, og mener han har handlet uten fullmakt fra kommunestyret.

Habil
Konterud benekter at han har hatt en dobbeltrolle i saken, som NRK Hedmark og Oppland hevdet. Opposisjonen mener derimot Konterud har drevet en «personlig vendetta» mot selskapet som leier ut til UDI. Dette angivelig fordi han hadde eierinteresser i et annet selskap som holder til i området der asylmottaket er opprettet.

Selskapet Haslemoen AS undertegnet 20. mai en avtale med UDI om asylmottak i Våler. Ordfører Konterud og Våler Arbeiderparti hevdet da at mottaket ble etablert mot kommunens vilje. Konterud ble kraftig kritisert fordi han etter at kontrakten var inngått skrev under på et opprop mot opprettelsen av asylmottaket. Oppropet ble av opposisjonen kritisert for å spre fordommer og fremmedfrykt.  

«Politisk død»
Redaktøren i lokalavisa Glåmdalen skrev som en følge av oppropet  at Konterud var «politisk død»:

«Her i glåmdalsregionen vil vi rett og slett ikke ha en ordfører som sprer fremmedfrykt over en lav sko, pisker opp stemningen, skaper splittelse blant innbyggerne, setter sin egen regjering og sitt eget parti i stor forlegenhet, feilinformerer og heller ikke oppleves som troverdig.»

Arbeiderpartiets lokallag i Våler svarte med å iverksette en boikott av avisen fram til neste lokalvalg hvis avisen ikke beklaget lederen, men trakk senere boikotten.

UDI: – Forkortet kontrakt
UDI sier til Klassekampen at direktoratet nå foreslår en lett forkortet kontraktstid for mottaket, blant annet på grunn av at helsetilbudet i kommunen ikke er tilstrekkelig utbygd, slik ordføreren har påpekt.

Les mer om saker i Glomdalen.