Vil pålegge virksomhetene antidiskriminering

0Shares

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås stiller seg i innlegget uforstående til at staten går i forsvarsposisjon i viktige diskrimineringssaker. Hun skriver blant annet:

“Ikke-diskriminering må bli en selvsagt og løpende del av hele virksomheten til enhver offentlig instans og det må innarbeides i planer, budsjetter og rutiner. Begynn med å be hver enkelt virksomhet om å definere diskrimineringsrisiko og lage en plan for hvordan diskriminering skal hindres, både som arbeidsgiver og i publikumskontakt. Lag også en overordnet strategi for hele staten. Først da er vi på vei mot et systematisk arbeid.”

Les hele innlegget her.