Innvandrere øker Norges folketall

0Shares

15 700 flere personer i andre kvartal ble registrert i Norge. 60 prosent av veksten kom fra innvandringen. 15 500 personer har flyttet til, mens 5.600 personer har flyttet fra Norge, noe som har gitt en nettoinnvandring på 9.900 personer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Ifølge avisen Tidens Krav er økningen den tredje største kvartalsvise befolkningsveksten noensinne i Norge. 

Flest europeere
Kun i tredje kvartal 2007 og første kvartal i år har veksten vært høyere. Europeiske statsborgere utgjorde 69 prosent av innflyttingen til landet, og polakkene er i klart flertall med en nettoinnvandring på 3100 i andre kvartal. Når det gjelder andre store grupper finner vi blant annet litauere og tyskere, skriver Tidens Krav.