10 viktigste med etnisk minoritetsbakgrunn

0Shares

Redaktør for boka er debattredaktør og kommentator i Aftenposten Knut Olav Åmås. Redaksjonen har bestått av blant annet Lisa Cooper og Khalid Salimi sammen med 15 andre, inkludert Åmås.

Utenom John Carew, som er listet under de 10 viktigste nordmenn i utlandet, består alle topp ti i de ulike sektorene utelukkende av etniske nordmenn. Redaksjonen har imidlertid laget en egen liste over de ti viktigste personene med minoritetsbakgrunn.

De ti viktigste er:
Dilek Ayhan
Brother Buntu
Nadeem Butt
Nils Johan Heatta
Mariam Javed
Akhenaton Dddvar de Leon
Haddy N’jie
Egil Olli
Abid Q. Raja
Hadia Tajik

Dilek Ayhan er leder i Oslo Byforum, Brother Buntu er sentral aktivist og nøkkelperson i organisasjonen Afrikan History Week, Nadeem Butt er den første etniske minoritetsperson som leder et av Oslos viktige bydelsutvalg, nemlig Søndre Nordstrand, Mariam Javed er leder for Muslimsk Studentsamfunn og aktiv offentlig debattant, i likhet med artisten Haddy N’Jie.

Akhenaton Oddvar de Leon er leder for Organisasjonen mot offentlig diskriminering, Abid Q. Raja er en kjent forsvarsadvokat, mens Hadia Tajik arbeider som politisk rådgiver ved Statsministerens kontor. To samer er med, Nils Johan Heatta som leder NRK Sameradioen, hvis betydning for det samiske folk gjennom tiår knapt kan overvurderes, og sametingspresident Egil Olli.

– Vi lever i et flombelyst mediesamfunn der makt stundom er knyttet til synlighet. Men noe av den tyngste makt i Norge befinner seg ikke desto mindre i det skjulte og opererer bekvemmelig langt borte fra offentlighetens kritiske arenaer. Vi beskriver personer som er viktige, uten at de nødvendigvis er synlige i samfunnet, skriver Åmås i bokens forord.

Boka har også listet de ti viktigste personer i Norge, de ti viktigste kvinner og menn, de ti viktigste innen idrett, arbeids- og næringsliv, sivilsamfunn, politikk, kunst og kultur, medier, offentlig forvaltning og rettsvesen, religion og livssyn, helse, utdanning, forskning, nordmenn i utlandet i tillegg til 10 viktigste med minoritetsbakgrunn.

Her er listen (PDF): Hvem er hvem?

Forlag: Aschehoug
Forfatter: Knut Olav Åmås (red.)
Tittel: Hvem er hvem?
Boktype: Samfunn
Pris: 399