Tolk som spion?

(Innenriks) Asylsøkere kviser seg for å si sannheten om sin identitet og vil ikke oppgi navn på slektninger på grunnet frykt for at tolk kan være spion.

Asylsøkere er redde for at tolken kan væra spion landet de har rømt fra, og de kvier seg for å oppgi sin egen identitet og vil ikke oppgi navn på slektninger og meningsfeller. Dette skriver Bergens Tidende.

-Når det oppstår en situasjon der det ikke er full tillit til tolken, hender det nok at asylsøkeren rett og slett ikke tør å fortelle hvorfor han er på flukt. Akkurat det er viktig når søknaden skal vurderes, sier Stig O. Sæthre. Han er leder av FFKF, Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid.

Medlemmene hans melder om flere tilfeller der tolken har lagt inn subjektive vurderinger i oversettingen.

Fenomenet er mest utbredt blant asylsøkere fra Somalia, der en rekke klaner slåss mot hverandre. Det skal litt flaks til å få en tolk fra sin egen klan når en skal forklare seg for norske styresmakter eller andre instanser.