Tar opp homofili med trossamfunn

0Shares

Utrop har gjennomført den første kvantitative undersøkelsen blant homofile med innvandrerbakgrunn. Her svarte blant annet 43 prosent at etnisk norske homofile hadde negative holdninger til dem selv. På spørsmålet om det er lett for homofile å være åpne om sin bakgrunn overfor folk fra samme bakgrunn, svarte 51,4 prosent enten “uenig” eller “helt uenig”. Les mer: Les mer

Vi har også konfrontert folk i regjeringen med våre tall. Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, Kjell Erik Øie, sier til Utrop at statistikkene viser regjeringens fokus på ikke-heterofile med innvandrerbakgrunn er svært viktig.

– Når nær halvparten er helt eller delvis uenig i at det er et høyt kunnskapsnivå blant mennesker med samme bakgrunn som dem selv, viser det at det fremdeles er en lang vei å gå når det gjelder å få ut informasjon om lhbt-gruppen (lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede) til personer med innvandrerbakgrunn.

Ulike trossamfunn må ha fellesdiskurs
Øie roser organisasjoner og andre aktører som faktisk gjør en innsats på feltet:

– Likeledes merker jeg meg at det er i overkant av 40 prosent som mener det finnes for få tilbud til homofile med minoritetsbakgrunn ved å se på tallene. Skeiv Verden gjør på dette feltet en god jobb, og regjeringen følger med interesse med på hva de får utrettet for de bevilgningene de har mottatt fra det offentlige.

Hva vil man fra regjerings- og departementshold konkret gjøre videre?
– Vi har tatt initiativ til en møteplass der ministeren og ulike trossamfunn skal diskutere områder som likestilling mellom kjønnene og LHBT-området, avslutter han.