– Skrekkhistorier bidrar til asylvegring

0Shares

Utrop har vist Aakervik tallene fra en Gallup-undersøkelse TV2 presenterte forrige uke. Han er positivt overrasket over tallene, men samtidig synes han det er skremmende at en tredjepart av landets innbyggere, og særlig eldre, ikke ønsker asylsøkere. Han mener medienes situasjonsbeskrivelse må ta støyten for hva slags bilde folk danner seg.

– Jeg tror at medienes ensidige elendighetsbeskrivelser, fokus på enkeltepisoder og asylsøkere og flyktninger som har gjort forbrytelser har mye av skylda for de negative holdningene i en del lokalsamfunn. I noen lokalsamfunn med flyktningmottak har det selvsagt vært konflikter. Noen av konfliktene dreier seg om enkeltstående tilfeller som media har framstilt som allmenne, og som noen ganger har vært framprovosert av norske enkeltpersoner.

Flertallet har allikevel et positivt syn på at vi skal hjelpe folk på flukt, mener han:

– Undersøkelsen viser også at de fleste er mer reflekterte. Stadig flere har erfaringer med at utlendinger og flyktninger utgjør et positivt bidrag i lokalsamfunnet og det lokale arbeidslivet.

Spredning er best

I dag bor de fleste innvandrere i innvandrertette områder nær Oslo. Aakervik tror lokalsamfunn vil tjene på en økende andel innvandrere gjennom asyl- og flyktningmottak nettopp fordi hensynet til distriktspolitikken betyr behov for arbeidskraft og befolkningsøkning i kommuner utover i landet.

– Jeg synes det er trist når innvandrere og flyktninger nå blir møtt med fremmedfiendtlige holdninger i kommuner med behov for tilflytning, avslutter han.