Konfrontasjon eller dialog?

Hadde alle disse undertrykte – arbeiderne, kvinnene, afro-amerikanerne, lesbene og homsene – fått de rettighetene de nyter i dag hvis kun dialoglinjen var blitt fulgt? spør kronikkforfatter Kjell Erik Øie.