Minoriteter oftere overkvalifiserte

0Shares

Ifølge rapporten har minoriteter fra Asia og Afrika med høyskoleutdanning omtrent 50prosent sjanse til å ende opp i en jobb de er overkvalifiserte til. For høyskoleutdannede minoriteter fra resten av Europa og Nord-Amerika er tallene 26 og 31 prosent.

I følge SSB har 19 prosent av minoriteter som innvandrer til Norge høyere utdannelse fra hjemlandet.

For alle ikke-etniske nordmenn med høyskoleutdannelse har 39 prosent jobber som ikke krever høyskoleutdannelse.

Erik Oftedal ved NAV Arbeid og aktivitet sier til Utrop at NAV ikke har noen forskningsresultater som kan forklare hvorfor minoriteter med høy utdannelse i så mye større grad er overkvalifiserte.

Arbeidserfaring hjelper ikke

Tallene fra SSB viser at det vanligvis hjelper arbeidserfaring på CV-en for å få en jobb man ikke er kvalifisert til, og økende arbeidserfaring gir færre overkvalifiserte blant ansatte i befolkningen generelt. Men lang arbeidserfaring gir ikke samme effekt blant ansatte med annen bakgrunn enn norsk.

Rapporten viser at arbeidserfaring generelt hjelper innvandrere i mindre grad enn hva det gjør for etniske nordmenn.

Arbeidserfaring hjelper nordmenn

For høyskoleutdannede uten innvandrerbakgrunn har 44 prosent jobber uten krav til høyskole ved 0 til 4 års arbeidserfaring, men bildet endrer seg betraktelig etter 10 til 19 års arbeidserfaring. Da jobber kun 16 prosent i jobber som de er overkvalifiserte til.

For ikke-norske generelt, har hele 55 prosent jobb uten krav til høyskole ved 0 til 4 års arbeidserfaring, og hele 37 prosent har det fremdeles etter 10 til 19 års erfaring.

Flere innvandrere i jobb

Arbeidsledigheten blant ikke-norske har de siste tre årene likevel gått ned fra 9,7 prosent til 4 prosent.

9.388 minoriteter var registrert arbeidsledige i Norge i andre kvartal i år. Det tilsvarer 4 prosent av arbeidsstyrken.

I befolkningen totalt var 1,5 prosent registrert arbeidsledige ved utgangen av mai i år.