Utrop-sak skaper nettdebatt

Uenigheten er stor på Aftenpostens nettforum. I Utrops utgave nummer 12 for året skrev vi om homofile innvandrere som følte seg diskriminert i det etnisk norske homomiljøet. Funnene er også omtalt i en sak skrevet i Dagsavisens nettutgave 6. september.

Flere av debattantene er uenige med Utrop. En skriver blant annet at:

Kun 32% av de spurte svarer at de er aktive i det homofile miljøet, og vi må anta at det ikke er noen av disse som føler seg diskriminert. Så vil resten altså treffe norske «homser» på andre møteplasser, og nå snakker vi om enkeltpersoner og ikke gruppen homofile. Hva disse personene forventer seg i omgangen med norske homofile er det ikke spurt om. Forventningene deres kan ligge langt på siden av det norske homofile kan oppfylle. Det er mange utenlandske gutter som er på byen for å finne seg dame som går skuffet hjem også uten at du beskylder norske heterofile for å være rasister på dette grunnlaget.

En annen hevder at:

Norske homofile, i tillegg til sin egen kamp, skal påta seg hovedansvaret for å kjempe kampen for at innvandrerne skal få aksept i sitt etniske miljø og som innvandrere og homofile i det norske miljøet. Jeg har stor forståelse for at folk som selv kjemper en kamp ikke nødvendigvis involverer seg i flere problemer enn det de har, og at det dermed holder en viss avstand. Og dermed er det ikke sagt at alle norske homofile er rasistiske.

Og enda en annen påpeker følgende:

Her skriver du også om » homofiles egen kamp «. Mener du således at det her ikke er snakk om en FELLES kamp mot diskriminering ? Eller skal den etniske norske homo kjempe en kamp, kun på vegne av egen hudfarge ?

Link til siden:

http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=44&ThreadID=247261&s=1&page=2