– Grip inn på Sri Lanka

I to dager har tamilmiljøet arrangert en symbolsk sultestreik for å få situasjonen på Sri Lanka på den politiske dagsordenen i Norge. Hele seansen kulminerte med en overrekkelse av en offisiell appell til stortingsrepresentant Olav Akselsen (Ap). Senere marsjerte man til UD, hvor man samme appell ble gitt Jon Hanssen-Bauer, Norges spesialutsending i fredsprosessen på Sri Lanka.

Sultestreikernes budskap var klart og tydelig: Norge og resten av verden har stilltiende godtatt overgrepene og bruddene på internasjonal rett som begås mot tamilene i de sørlige regjeringskontrollerte områdene. Norge må trå tøffere til og stoppe all økonomisk støtte til regjeringen i Colombo.


Jon Hanssen-Bauer (t.v): ønsker å fokusere på dialog, men innrømmer at situasjonen er vanskelig (foto: Claudio Castello).

Moralsk plikt

Stortingsrepresentant Akselsen, som siden 2005 også har vært leder i utenrikskomitéen, hevdet på sin side at tamilenes situasjon ikke er glemt av norske politikere.

– Norge har prøvet etter beste evne å bidra og ta avstand fra enhver brudd på menneskerettighetene. Vi ser situasjonen fortløpende og vurderer tiltak, sier han.

Koordinator i paraplyorganisasjonen Norsk Tamilsk Forum, Balasingam Yogarajah, påpeker overfor Utrop at Norge, i kraft av sin historiske meglerrolle har et ansvar for å hjelpe tamilbefolkningen og ikke kan vike unna, spesielt nå som forholdene er såpass ille.

– Folk i områdene kontrollert av LTTE får ikke de nødvendigste mat og medisiner. Vi blir bombardert og undertrykket fordi Sri Lankas regjering og majoritetsbefolkningen nekter å dele makten med oss.

– Har man fra tamilsk side virkelig gått inn for en fredelig løsning?

– Så absolutt. Vår konflikt kan sammenlignes med det som skjedde i Kosovo, og det som fortsatt skjer i Israel og Palestina. Her er det vi som er den undertrykte parten. Norges regjering må bruke all sin innflytelse for å tvinge frem en politisk løsning på konflikten, samtidig som myndighetene på Sri Lanka må slutte med krigshandlingene.

Ingen hensyn til tamilenes krav

20-årige Khamshajiny Gunaratnam er en av de yngste innvandrerpolitikerne. Hun er medlem i kultur- og utdanningskomiteen i bystyret i Oslo. Gunaratnam beskriver sine landsmenns situasjon i de ikke-regjeringskontrollerte områder på Sri Lanka som nærmest desperat.

– Tamilene er blitt flyktninger i eget land. Hjelpeorganisasjonene er kastet ut og folks mest grunnleggende behov kan ikke imøtekommes.

– Hva bør løsningen være?

– Sri Lankas regjering må slutte å angripe sivilbefolkningen og respektere kravene i en eventuell fredsavtale. Vi som tamiler er også villige til inngå kompromisser. Selv har jeg med egne øyne sett hvor mye bedre situasjonen ble for oss sist gang Norge fikk forhandlet frem et midlertidig våpenhvile, og synes man fra norsk side igjen bør engasjere seg for fullt.

Hvorfor brøt majoriteten på Sri Lanka siste våpenhvile?

– Fordi man hele tiden har handlet utifra premissen om å unngå avtaler og aldri bli enige i et felles prosjekt som tar hensyn til tamilenes rettigheter og krav.


Aps Olav Akselsen i det han får overrakt appellen av en av de unge norsk-tamilene som sultestreiket utenfor Stortinget. I midten ser vi Balasingam Yogarajah (foto: Claudio Castello).

UD: satsing på humanitær hjelp og dialog

Jon Hanssen-Bauer møtte de sterkt bekymrede tamilene utenfor Utenriksdepartementet. Han innrømmer at situasjonen er alvorlig.

– Vi i Utenriksdepartementet er veldig bekymret og holder løpende kontakt med FN. Samtidig prøver vi å sende hjelp under de rådende forhold på Sri Lanka.

Når Utrop spør ham om man fra offisielt norsk hold kommer til å endre linjen overfor lankesiske myndighetene, svarer han følgende:

– Vi ønsker å ha en god dialog med begge parter. Viktigst er det uansett å få bevilget humanitær hjelp til sivilbefolkningen.