Fokus på pensum ved muslimske skoler

0Shares

Likestillingsombudet har sendt brev til Urtehagen grunnskole og Urtehagen friskole for å få opplysninger om læremidlene som skolene benytter i undervisningen.

Reaksjoner og oppfordringer fra kristne organisasjoner er bakgrunnen til at Likestillingsombudet nå setter søkelyset på de muslimske skolene.

Likestillingsombud, Kristin Mile, understreker at henvendelsen dreier seg om læremidler som benyttes i fag som språk, matematikk og samfunnsfag, og at lærebøker i religionsundervisningen ikke omfattes av likestillingsloven, skriver Aftenposten Nettutgaven.