Fortsatt behov for flere mottaksplasser

0Shares

Høstens nyåpnede mottak er i Arendal, Kvinesdal, Skien, Alta, Tromsø, Dovre, Kongsberg, Bergen, Mosjøen, Skibotn, Målselv, Drammen, Larvik, Ringebu, Bømlo, Hurdal og i Kvæfjord.

– Dette året har vært svært krevende for alle som jobber med å opprette mottak, sier direktør Ida Børresen i UDI. – Vi sa tidlig at det krevdes en nasjonal dugnad for å håndtere situasjonen og mange kommuner har stilt opp. De fortjener ros for sin innsats, understreker Børresen.

Per 3. november er det 92 mottak med over 14 200 mottaksplasser i drift. 33 av disse mottakene har blitt opprettet i år, og totalt har UDI over 5 700 flere plasser nå enn sammenlignet med utløpet av 2007.

Det er inngått kontrakter om opprettelse av ytterligere 11 mottak som skal være i drift innen midten av januar 2009. Da vil UDI ha ansvaret for 103 mottak med nærmere 16 500 plasser.

Fortsatt behov for flere mottaksplasser
– Vi har aldri sett en så kraftig oppbygning av mottaksapparatet i en tid med høykonjunktur og press på arbeidsmarkedet, og det har gitt oss noen ekstra utfordringer, sier UDI-direktøren. – Mottakssystemet har vært, og er fortsatt under press, og det har gått utover de ekstraplassene vi skal ha. Nå har vi et belegg i mottak på over 90 prosent. Derfor ønsker vi å opprette omlag 2000 mottaksplasser til i løpet av noen måneder for å forsikre oss om at vi kan tilby de som kommer deres lovfestede rett til innkvartering, forteller Ida Børresen.

UDI arbeider med å ferdigforhandle kontrakter om nye mottak og utvidelser ved eksisterende mottak etter tre anbudsrunder med frist 25. september, 27. oktober og 3. november.