Schjenken frifunnet for utilbørlig språkbruk

0Shares

Dom falt under dissens. Tingrettsdommeren og den mannlige dommeren gikk inn for frifinnelse. Den kvinnelig meddommeren ville dømme ambulansesjåføren.

Ambulansesaken er oppe i retten for andre gang i år, etter at Schjenken nektet å godta en bot på 6000 kroner for sin oppførsel i Sofienbergparken 6. august 2007.

Retten mente det lå utenfor deres område å vurdere om Schjenkens handlinger var rasistisk motivert. Det ligger også utenfor rettens område å vurdere om de har forlatt Ali Farah i hjelpeløs tilstand.

Da sto de igjen med om Schjenkens språkbruk var utilbørlig og om ambulansepersonalet hadde opptrådt utilbørlig.

I vurderingen om Schjenken skulle dømmes mente retten det må tas utgangspunkt i at Ali Farah var beruset og at han hadde urinert på Schenken og ambulansen.

Retten understreker at ambulansepersonell bør behandle enhver skadet med respekt, uansett om vedkommende er ruset eller ikke.

Men de konkluderte altså med at Schjenken ikke hadde opptrådt utilbørlig.