Mangfoldsprisen 2008 til Lørenskog kommune

0Shares

Mangfoldsprisen går til en virksomhet som har utmerket seg gjennom innsats som fremmer mangfold på arbeidsplassen. Hensikten med prisen er å få fram de gode eksemplene, spre kunnskap om aktuelle tiltak og aktiviteter som virker positivt, og gjennom dette inspirere andre virksomheter til å styrke innsatsen for å få til økt mangfold i arbeidslivet.

Arbeidsmarkedet er en viktig arena for å sikre god integrering og inkludering av innvandrere.

Derfor er det viktig at arbeidsgivere har en bevisst og aktiv rekrutteringspolitikk. Prisen deles ut for fjerde gang i år og det var totalt 62 nominerte kandidater.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at Lørenskog kommune får prisen for sitt omfattende og systematiske arbeid med mangfold på alle nivåer i kommunen. Juryen opplever at man i Lørenskog kommune har en grunnleggende positiv holdning til mangfold og at kommunen har lykkes med å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn til stillinger som krever høyere utdannelse. I tillegg har de et syn på at mangfoldsarbeidet nytter, at det gir en merverdi og at det skaper et bedre samfunn for alle som bor i kommunen.