Åpent møte om mapucheindianernes kamp i Chile

0Shares

Innleder er mapucheindianeren Jorge Calbucura, universitetslektor i Sverige.

Innlederen vil belyse mapucheindianernes kamp for sitt territorium gjennom
historien. Vi vil sette fokus på en av de glemte konfliktene i Latin –
Amerika under de såkalte demokratiske prosesser.

Myndigheter har gjennom mange år, både gjennom diktaturregimen og under
demokratisk styresett benyttet seg av undertrykkelse og vold for å holde
mapucheindianerne i sjakk i deres kamp for endringer og for å få beholde
sitt territorium.

Til tross for at diktaturenes tid er forbi i Chile, fortsetter man, blant
annet i ly av såkalt antiterrorlovgivning, undertrykkelsen av
mapucheindianerne. De blir ikke anerkjent som berettiget til sitt
rettmessige territorium og deres organisasjoner blir av styresmaktene
stemplet og omtalt som terrorister, blant annet for å legitimere forfølgelse
og undertrykkelse.

Kampen for territoriale rettigheter har økt og konfliktene har resultert i
at mange av mapuchenes ledere i dag sitter fengslet, noen er blitt drept og
betydelige områder er militarisert.

Kom og hør om mapucheindianernes kamp mot multinasjonale selskapers
profittstyrte ødeleggelse av naturen i de store områdene hvor
mapucheindianerne har levd og fortsatt ønsker å leve slik de har gjort i
utallige generasjoner.

Et av selskapene som planlegger tiltak med ødeleggende effekt for
mapucheindianernes områder, er det norske, statseide selskapet SN Power. Man
risikerer at de ødeleggende tiltakene iverksettes allerede neste år, noe som
betyr at det haster.

Arr:
Med støtte av LAG og Radio Latin-Amerika>
Mer info:
[email protected] eller mobilnummer 45039369