Renvasker ambulansesjåførene

0Shares

Ambulansesjåfør Erik Schjenken blir ifølge radioen nå renvasket av
Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Den konkluderer med at Ali
Farah ikke ble diskriminert på grunn av hudfarge da en ambulanse forlot
ham hardt skadd i Sofienbergparken i Oslo i august 2007.

Schjenken sier ombudets rasismekonklusjon nesten tok knekken på ham.


Å leve med et sånt stempel har ødelagt helsen min, og også helsen til
de rundt meg. Det har vært et sammenhengende helvete, sier Schjenken til P4.

Nemnda har dermed omgjort vedtaket til Likestillings- og
diskrimineringsombudet, som mente at ambulansesjåførene var
forutinntatt i forhold til Farahs etniske bakgrunn, skriver radioen på
sine nettsider.

Tidligere har også Statens helsetilsyn og Helsepersonellnemnda kommet til at ambulansesjåførene ikke handlet rasistisk.

“Nemndas konklusjon er derfor at Ullevål universitetssykehus
v/ambulansearbeiderne ikke forskjellsbehandlet Ali Farah i strid med
forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet eller hudfarge i
diskrimineringsloven § 4. Vedtaket er enstemmig.”