500 nazister i Vestfold?

0Shares

Øyvind Heian i paritet Norgespatriotene har samlet inn 500
underskrifter i Vestfold. SOS Rasisme stiller spørsmål om alle de 500
er nazister.

For å stille til valg må en liste ha 500 underskrifter av stemmeberettigede personer over 18 år.

– Norgespatriotene bærer sterke preg av nazistisk ideologi. At ei slik gruppe skal kunne få grobunn i vestfold, reagerer vi i SOS Rasisme sterkt på, sier Lill Mar Mundal, Landsstyremedlem i SOS Rasisme og regionsansvarlig i Vestfold og Telemark.

– Selv om de ikke åpent erklærer seg for nazistisk, viser de gjennom ekstreme uttalelser og gjennom sin praksis sin sanne ideologi, sier Mundal.

Mundal sier at Norge ikke følger opp forpliktelsene ovenfor FN om å forby nazistisk organisering.

– Dette er en forpliktelse Norge ikke har fulgt godt nok opp, i praksis er rasistiske handlinger og ytringer forbudt mens det tillates å organisere seg for å spre det samme tankegodset. Dette er et paradoks, og SOS Rasisme har i lang tid krevd av norske myndigheter at de tar konsekvensene av internasjonale erklæringer de har skrevet under på, sier hun.