Flere reiser tilbake frivillig

0Shares
Personer fra Irak utgjør en tredjedel av de som har returnert i de
to første månedene av 2009. Borgere fra Nepal, Russland og Kosovo er
andre store grupper som returnerte.  
 

Så langt i år har 180 personer vendt hjem. Det er mer enn en
fordobling i forhold til samme periode i fjor, og tallet for februar er
det høyeste siden 2004, i følge UDI.

For personer fra Irak og Afghanistan finnes det spesielle returprogram hvor det gis økonomisk støtte til reintegrering.