Fikk utmerkelse for inkludering

0Shares

”Juryen vil særlig fremheve de enkle og folkelige forklaringene i
lommeparløren. Dette er etter juryens vurdering en innovativ form og
måte å løse utfordringer med begrepsbruk og hverdagsord innen helse- og
omsorgssektoren,” heter det i følge juryen.

Utmerkelsen ble delt ut av byråd for finans og
utvikling Stian Berger Røsland. Begivenheten fant sted under på
Utviklingsdagen 6. februar. Det var i alt 15 kandidater til årets
utviklingspris.

– Dette er en kjempestimulans og en stor anerkjennelse av utviklingsarbeidet ved sykehjemmet, sier institusjonssjef Rolf Gundersen ved senteret.

Lommeparløren er et nyttig hjelpemiddel for ansatte uten helsefaglig
utdanning og/eller norsk som morsmål. Det lille hefte inneholder over
300 faguttrykk som er forklart på en enkel og lett forståelig måte. –
Vår idé har virkelig slått an, uttaler Gundersen.

– De 6000 første
eksemplarene ble revet bort og et nytt opplag er allerede i trykken.
Sykehjemmet har mottatt bestillinger fra hele landet. Vi er åpen for
innspill til endringer og vurderer å gi ut lommeparløren på flere
språk.   

Utviklingsprisen er opprettet som en påskjønnelse til virksomheter i
Oslo kommune som har utviklet nyskapende tiltak som kommer
brukerne/innbyggerne i kommunen til gode.