-Nå må guttene komme på banen

(Utdanning) Shabana Reham, Rubina Rana og Afshan Rafiq har valgt forskjellige veier til integrering, og det må det være rom for. Deres veier bør møtes med respekt, sa Byrådsleder Erling Lae i et seminar i regi av Pakistansk Studentsamfunn (PSS). Lae oppfordret gutter til å engasjere seg.

En stor andel av innvandrerbefolkningen med ikke-vestlig bakgrunn bor i Oslo (47%). Disse gruppene utgjør 11 % av folketallet i hovedstaden. I 1997 var det noe under 100 000 barn/ungdom i Oslo mellom 0-17 år, hvorav hele 23 % har minoritetsbakgrunn. Sammenliknet med nordmenn er det få med minoritetsbakgrunn som studerer ved høyere utdanningsinstitusjoner, ifølge tall fra arbeidsgruppen nedsatt av HIO og UiO for å rektruttere minoritetsungdommer til høyere utdanning.

Seminar var rettet mot ungdoms- og videregående skoleelever med pakistansk bakgrunn, og fant sted på Chateau Neuf . Seminaret begynte med resitasjon fra Koranen, og underkant av 500 mennesker var samlet. Etter ledertalen av Kamil Azhar, leder av PSS holdt Kritin Clemet et innlegg.

Utdanningsminister Kristin Clemet åpner nå for å anerkjenne realkompetanse fra innvandreres hjemland.

– Spesielt viktig er det å få flere med innvandrerbakgrunn inn ved lærerutdanningene. Vi trenger dem sårt i norske skoler. Derfor har vi nå liggende i departementet et lovforslag som vil åpne for anerkjenne arbeidserfaring fra hjemlandet, sa Clemet til Dagsavisen.

Blant foredragsholdere var det Kritin Halvorsen, og Signe Øye etterfulgt av en paneldebatt. Nestleder i unge Høyre, leder AUF og leder i SU satt i panelet. Foredragsholdere var ellers studenter fra det pakistanske studentmiljøet. Gratisk designer, interiør, politi yrker var blant andre yrker som ble satt fokus på.

Kronprins Haakon som deltok også i seminaret sier til Dagsavisen at det er viktig at de med innvandrerbakgrunn inspireres til høyere utdanning.

Lae var fornøyd med at det var så mange kvinner, særlig de med pakistansk bakgrunn som deltar i politikken. Nå må gutter komme på banen, sa han.

Han etterlyste vietnamsere og tamilere i politikken.