MUFere skal få sin sak vurdert på nytt

0Shares

Identiteten må være avklart, og det må ikke være grunnlag for å utvise søkeren på grunn av straffbare forhold, i følge en presssemelding fra AID.

Departementet vil sende på høring et forslag til
forskriftsbestemmelser som gir de såkalte MUFerne (Midlertidig opphold
Uten rett til Familiegjenforening), som fikk opphold i 2005 og 2006 og
senere ikke har fått tillatelsen fornyet, en ny mulighet til å søke om
en tillatelse som vil gi dem grunnlag for en varig oppholdstillatelse i
Norge.  Det samme vil gjelde for dem som fikk sin sak stilt i bero i 2006, og senere ikke har fått en tillatelse.

– Disse sakene er av en helt spesiell karakter. Denne gruppen har vært i Norge i 10 år. Skiftende regjeringer har vurdert deres situasjon, med varierende konklusjoner. Dette har gitt dem et betimelig håp om fortsatt opphold i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

– Jeg mener det er riktig at de som fikk en oppholdstillatelse i 2005, og som da fikk en forventning om å få bli i Norge, nå får en ny sjanse, sier statsråden.