Barn sendes fortsatt ut av Norge

0Shares

For tre år siden lovte den rødgrønne regjeringen at det skulle bli lettere for
barn i asylsøkerfamiliene å få bli i Norge. Dersom barn hadde bodd lenge i Norge, skulle både barna og foreldrene få bli.

Liberaliseringen førte til at flere avslag ble omgjort, og at nær 500
asylsøkere med barn som hadde vært i landet mellom tre og et halvt år
og åtte år, fikk bli i landet.

Men fortsatt har over 200 barn ved
norske asylmottak ennå ikke fått varig opphold, og flere av dem venter
på tvangsutsending selv om de har bodd i landet i over tre år.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet avviser at de først har
liberalisert og deretter strammet inn forskriften. Statssekretær Liebe
Rieber-Mohn (Ap) avviser også kravet om en fireårsgrense.

– Det er ikke aktuelt å sette en
øvre grense for hvor mange år barn må ha bodd i Norge før det utløser
grunnlag for opphold. Sakene skal vurderes individuelt, og derfor kan
vi ikke sette en sånn grense, sier hun til Dagsavisen.