– Norsk tolkeforening tar feil

0Shares
– Derfor tar Norsk tolkeforening feil når de hevder at
asylintervju i Trondheim setter asylsøkernes rettssikkerhet i fare,
sier assisterende direktør Frode Forfang i UDI.
 
Fra 1. april oppretter UDI et transittmottak i Trondheim, hvor det
skal gjennomføres intervju av asylsøkere fra Afghanistan og Somalia. I
den sammenheng har UDI gått aktivt ut for å skaffe tolker som oppfyller
de kravene vi stiller, både gjennom nasjonalt tolkeregister og flere
tolketjenester i Trondheim.
 
Tolkeregisteret er administrert
av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som også har vært i Trondheim
og gjennomført tester av tolkene. 
 
– Vi er helt enig med Norsk tolkeforening i at gode tolker er
viktig for asylintervjuet. Tolkeforeningen roser UDI for å være en
profesjonell bruker av tolketjenester, og det skal vi selvfølgelig
fortsette med, understreker Forfang.

Ingen kvalifisert tolk, intet intervju

Det er nå i underkant av ti utdannede tolker som oppfyller kravene
både i somali og de afghanske språkene tilknyttet mottaket i Trondheim.
 

UDI ønsker også å kjøpe inn videokonferanseutstyr slik at tolkene
fysisk kan befinne seg på et annet sted enn asylsøkeren som direktoratet mener de har god erfaring med. Slikt utstyr gjør at vi sparer penger uten at det
går utover rettssikkerheten. 
 
I unntakstilfeller kan det også bli aktuelt å hente utdannede tolker til Trondheim fra andre steder i Norge.
 

Og dersom vi en dag skulle stå uten en kvalifisert tolk, vil vi ikke
gjennomføre asylintervjuet. Så enkelt er det. Alle skal vite at vi
ivaretar asylsøkernes rettssikkerhet, sier Forfang.