Norge bryter EUs krav for tvangsreturer av asylsøkere

Norge har vært pliktet til å føre uavhengig tilsyn siden EUs returdirektiv trådte i kraft i norsk lov på julaften i 2010, ifølge Vårt Land.

Siden da har Norge tvangsreturnert over 55.000 asylsøkere, viser tall fra Politiets utlendingsenhet (PU).

Regjeringen ønsker å gi tilsynsrollen til det eksisterende tilsynsrådet på politiets utlendingsinternat på Trandum. Rådet har siden 2008 hatt tilsyn med behandlingen av utlendinger på internatet.

Dette rådet oppnevnes og finansieres av Justis- og beredskapsdepartementet, og dermed er PU og rådet underlagt samme departement. Rådet må også budsjettere deltakelse på returtransport med PU.

Tilsynsordningen regjeringen ønsker, er lik den som eksisterer i Sverige. Denne blir av EUs byrå for grunnleggende rettigheter vurdert til ikke å være uavhengig nok.

Vårt Land har spurt Justisdepartementet hvorfor en uavhengig tilsynsordning ikke er på plass.

– I 2010 ble det antatt at det overordnede systemet for tilsyn tilfredsstilte direktivets krav. Men gjennom Schengen-evalueringer av Norge i 2012 og 2017 har det blitt klart at det kreves en mer entydig plassering av ansvaret, svarer departementet.

De har ikke svart på hvordan tilsynsrådet kan være uavhengig når det oppnevnes og finansieres av departementet og når deltakelse på returtransport må avklares og budsjetteres hos PU.

(©NTB)