Få ledere med flerkulturell bakgrunn i staten

0Shares

– Tallet avslører en kraftig underrepresentasjon både i forhold til å speile arbeidsstokken og befolkningen, seier direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Osmund Kaldheim.

Statsråd Dag Terje Andersen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) utfordret ledere i de 26 heileide statlige
virksomhetene til møte om rekruttering av personer med innvandrarbakgrunn.

Kaldheim orienterte om rapporten ”Mangfold i heleide virksomheter –
rekruttering og lederutvikling”, som er utarbeida av IMDi. Rapporten har sett på hvordan heleide statlige virksomehter arbeider
for å øke rekrutteringen av innvandrere, og hvordan de legger til rette
for mangfold på egen arbeidsplass.

Hele rapporten kan du lese her