Klar økning i stemmeberettigede innvandrere

0Shares

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antallet nordmenn med utenlandsk bakgrunn som har muligheten til å stemme i årets valg har økt betraktelig i forhold til 2005. Hele 164 100 personer totalt vil kunne utføre borgerplikten, en oppgang fra 3,6 til 4,7 prosent sammenlignet valget i 2005.

Flest oppgang blant ikke-vestlige
Antallet norske statsborgere med innvandrarbakgrunn fra Asia, Afrika, Sør- og
Mellom-Amerika samt Tyrkia øker fortsatt sterkt. Gruppa utgjør i dag 69,5
prosent av personer med innvandrarbakgrunn som har stemmerett, ein økning på 4,5
prosentpoeng.

Som ved det forrige stortingsvalget er det i denne gruppen flest med opprinnelse fra
Pakistan (16 850),
Vietnam (12 840), Iran (9 280) og Bosnia-Hercegovina
(9 010). Stemmeberettigede med irakisk og somalisk bakgrunn har økt mest siden
valget for fire år siden, og utgjør hver 5,2 prosent av den totale mengden potensielle norske innvandrerstemmer.

Oslo og Akershus har flest bosatte norske borgere med
innvandrerbakgrunn som kan stemme (henholdsvis 15 og 6 prosent av totalantallet). Færrest stemmeberettigede innvandrere finner vi i Nord-Trøndelag og Nordland, med kun 1 prosent.