Seminar om behandling av asylsøkere fra Iran

0Shares

Innledere vil blant annet være:
– Paula Tolonen, spesialrådgiver Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)
– Sidsel Wiborg, landrådgiver for Midtøsten og Nord-Afrika, Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo)
– Advokat Cecilie Schjatvet, advokatfirmaet Hestenes og Dramer
– Utlendingsnemnda
– Det iranske flyktningrådet

Fullstendig program på http://www.grenseland.org/
Fri entré, ingen påmelding. Velkommen!