Fagseminar om asylsøkerbarns rettigheter

0Shares

Blant foredragsholderne er:Hilde Lidén, seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning, vil presentere sitt forskningsprosjekt “Asylsøkerbarn og barn rettigheter”, der hun diskuterer norsk flyktningpolitikk ut fra barnekonvensjonens grunnleggende prinsipper om barnets beste, ikke-diskriminering, medvirkning og barns rett til optimal utvikling.

Kirsten Sandberg, professor i jus ved Universitetet i Oslo, vil snakke om flyktningbarns rettigheter. Hun vil ta utgangspunkt i artikkelen hun har skrevet i boken om Barnekonvensjonen, “Barns rettigheter i Norge“.

Marko Valenta, seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning, presenterer kartleggingen av asylsøkerbarns skoletilbud i Norge og funnene i rapporten “Asylsøkerbarn har rett til skole”.

Tone Andersen og Åse Svenheim Drivenes, prosjektledere “Deltakende videoprosjekt”, forteller om gjennomføringen av et filmkurs for enslige mindreårige asylsøkere ved Hvalstad Transittmottak. Filmene som ungdommene selv har laget vil bli vist.Påmelding sendes til [email protected] innen 22. mai 2009.

Fagseminaret er gratis og det vil bli servert en lett lunsj.Velkommen!