10 prosent får tilrettelagt opplæring på grunnskolen

0Shares

Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet til elever fra språklige minoriteter.Tospråklig opplæring er opplæring hvor morsmålet til eleven blir brukt i opplæringen. Særskilt norskopplæring er tilleggsopplæring i norsk eller opplæring i faget norsk som 2. språk for elever fra språklige minoriteter.

I alt er det 614 033 elever på grunnskolen, og 65 019 av disse får morsmålsopplæring, tospråkleg opplæring eller særskilt norskopplæring.

Antall elever med morsmålsopplæring: 8 852

Antall elever med tospråkleg opplæring: 15 322

Antall elever med særskilt norskopplæring: 40 845