Vil kjønnskvotere i asylsaker

0Shares

– Dette er en ny måte å tenke asyl på. Vi trenger integreringsdebatt
som ikke handler om snikislamisering, og vi trenger en asylpolitikk som
tar tak i undertrykte kvinners situasjon, sier leder Peder Sjo Slettebø
i Rogaland Unge Høyre til Rogalands Avis.

Rogaland Unge Høyre går blant annet inn for at minst 50 prosent av
asylsøkere som årlig får opphold i Norge skal være kvinner. Forslaget
ble vedtatt på Rogaland Unge Høyres fylkesstyre, og Slettebø håper nå å
få forslaget opp sentralt i partiet. I tillegg håper de arbeids- og
inkluderingsdepartementet tar tak i saken.

– Høyre trenger nye tanker på asylområdet, og vi håper partiet nasjonalt nå tar tak i saken, sier Slettebø.

– Tvangsekteskap og
kjønnsdiskriminering er like alvorlig og uakseptabelt som politisk
undertrykkelse. Norge bør gå foran og iverksette konkrete tiltak for at
undertrykte kvinner skal få mulighet til å leve i frihet, sier
Slettebø.